Ngày thi
Giới tính
Ngành nghề
Làm thêm
Lương cơ bản
Chi tiết
22/06/2019
Nữ
Cơm hộp
>35h
16,1 man (32 triệu)
20/06/2019
Nam
Đơn 1 năm
>40h
15,5 man (31 triệu)
18/01/2019
Nam
Điện lạnh
>35h
15 man (30 triệu)
26/01/2019
Nữ
Thủy sản
>35h
13,6 man (27 triệu)
12/02/2019
Nữ
Nông nghiệp
>30h
14,6 man (29 triệu)
20/02/2019
Nam
Kỹ sư điện
N/A
23 man (46 triệu)
20/01/2019
Nam
Linh kiện ô tô
N/A
16 man (32 triệu)
25/01/2019
Nữ
ĐÓNG GÓI
>35h
180.000 YÊN (36 triệu)
20/02/2019
Nam
Đầu bếp
N/A
17,3 man (35 triệu)
20/01/2019
Nữ
Đơn hàng 1 năm
>35h
13,6 man (27 triệu)

Nhật Bản là quốc gia có diện tích ven biển lớn chính vì thế mà ngà...

Xem thêm